Türkiye Cumhuriyeti

Manila Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Filipinler’deki Türk Toplumunun Değerli Mensupları,

Saygıdeğer Ziyaretçiler,

Ülkemiz ile Filipinler arasındaki diplomatik ilişkiler 13 Haziran 1949 tarihinde imzalanan Dostluk Anlaşması ile kurulmuştur.  Köklü ve sağlam dostluk ilişkilerine sahip olduğumuz Filipinler ile, başta Birleşmiş Milletler çatısı altında olmak üzere, uluslararası konu ve kuruluşlarda da yakın işbirliği sürdürülmektedir. Manila’daki Büyükelçiliğimiz 1990, Filipinler’in Ankara’daki Büyükelçiliği ise 1991 yılında açılmıştır. Büyükelçiliğimiz bünyesinde 2004 yılından bu yana Dış Ticaret Müşavirliği görev yapmaktadır. Cebu şehrinde bir Fahri Konsolosluğumuz bulunmaktadır.

Filipinler’deki Türk Toplumumuz ve ülkemizdeki Filipin vatandaşları iki ülke arasındaki insani bağı ve kültürel köprüyü oluşturmaktadır. Filipinler’de, çoğunluğu Manila’da ikamet eden vatandaşlarımızın sayısı fazla olmamakla birlikte, Toplumumuzun işadamı ve yönetici gibi, üstlendikleri görevler, son dönemde faaliyete geçirdikleri Dernekler ve sergiledikleri dayanışma çerçevesinde Filipinler’de etkili varlık göstermesinden memnuniyet duymaktayım.

Ekonomik ve Ticari ilişkilerimizin ülkemiz ve Filipinler’deki mevcut potansiyeli yansıtacak şekilde geliştirilmesi ve Türkiye’nin Filipinler’de tanıtımı Büyükelçiliğimizin öncelikli hedefleri arasındadır.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda ivme kazanmıştır. Filipinler ile önemli bir ticaret potansiyeli bulunmaktadır. Son dönemde işadamlarının artan karşılıklı ziyaretleri ve özellikle Fuarlara katılım sayesinde ticaret hacminin daha da fazlalaşması beklenmektedir. İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Manila’da Filipinler Sanayi ve Ticaret Odası (PCCI) bünyesinde 2011 yılında kurulmuş bulunan İş Konseyleri bu yönde atılmış önemli adımlardır.

Ülkelerimiz arasında imzalanmış bulunan Ticaret Anlaşması, Turizm İşbirliği Anlaşması, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ticaret ve yatırım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması için yasal zemini oluşturmaktadır. Ayrıca, 2010 yılında imzalanmış bulunan bir Hava Ulaştırma Anlaşması da bulunmaktadır.

Coğrafi mesafelerin önemini büyük ölçüde yitirdiği günümüzde, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesinin, kültür ve turizm tanıtımı yoluyla dostluk bağlarının güçlendirilmesinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağına inanılmaktadır. Ülkemiz bu alanlardaki deneyim ve uzmanlığını Filipinler ile paylaşmaya da hazır bulunmaktadır.

Web sayfamızın yararlı olması ümidiyle, şahsım ve Büyükelçiliğimiz mensupları adına en iyi dileklerimi sunarım.

Esra Cankorur
Büyükelçi